Algemene regels

Uw persoonlijke gegevens
Wilt u een geldig identiteitsbewijs en uw verzekeringspasje meenemen bij ieder bezoek aan de praktijk?
Wijzigingen graag zo spoedig mogelijk doorgeven.

Uw gezondheid
Het is van groot belang dat wij op de hoogte zijn van uw algemene gezondheid en medicijngebruik.
Indien er wijzigingen in gezondheid en/of medicatie zijn, wordt u verzocht dit bij ieder tandartsbezoek te melden. Dit om eventuele complicaties tijdens tandheelkundige behandelingen te voorkomen.

Telefoon uitschakelen
U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te schakelen tijdens uw bezoek aan de praktijk.

Tevredenheid
Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u evenwel niet tevreden zijn, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat we dit kunnen bespreken. Indien u echter vindt dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NMT, postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, telefoonnummer 030-6076276.
 

Afspraken
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze nakomt en op tijd verschijnt. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, probeert u dat dan tijdig, bij voorkeur 24 uur van tevoren, te melden. Als u uw afspraak niet nakomt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan kunnen wij de kosten van de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.
 

Suggesties
Heeft u suggesties over behandelingen, de praktijk of website dan horen wij dat graag.